Hankinta-asiamies

Hankinta-asiamies palvelu on Varsinais-Suomen yrittäjien ylläpitämä ja Konsultointi Vistaco Oy toteuttama yrityksille ja hankintayksiköille suunnattu palvelu. Palvelu edistää pienyritysten mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin julkisiin hankintoihin. Hankinta-asiamies luo menetelmät ja välineet, joiden avulla hankintayksiköt saavat laadukkaampia, parempia sekä kilpailukykyisempiä tarjouksia entistä laajemmalta yritysjoukolta.

tiistai 2. maaliskuuta 2010

Hankinta-asiamies aloittanut

Varsinais-Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies on aloittanut toimintansa. Hankinta-asiamies palvelee niin julkisia hankintayksiköitä kuin kaikkia yrityksiä. Palvelu edistää pienyritysten mahdollisuuksia osallistua nykyistä laajemmin julkisiin hankintoihin, luo toimintamallit ja välineet joiden avulla hankintayksiköt saavat laadukkaampia, parempia ja kilpailukykyisempiä tarjouksia entistä laajemmalta yritysjoukolta.

Julkiset hankinnat tarjoavat mahtavan liiketoimintapotentiaalin kaiken kokoisille yrityksille. Hankintojen arvo vuositasolla on maassamme noin 27 mrd € ja hankintojen lukumäärä on noin 1,4 miljoonaa kappaletta vuodessa.

Hankinta-asiamies ajaa yrittäjien etua, ylläpitää yrittäjille ja hankintayksiköille suunnattua julkisten hankintojen neuvontayksikköä ja yhteistyötä edistääkseen hankintojen sujuvuutta yhteisen kielen, pelisääntöjen ja vakiintuneiden toimintatapojen avulla.

Konkreettisia palveluita ovat mm:
  • hankintojen taustojen selvittely ja etukäteisvalmistelu yhteistyössä yrittäjien ja hankintayksiköiden välillä
  • hankintayksiköiden markkina-, tuote-, ja palvelutuntemuksen lisääminen
  • yritysten yhteistarjousten mahdollistaminen

  • yritysten välisten yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito

  • julkisten hankintojen koulutus- ja neuvontayksikön ylläpito

Hankinta-asiamiehen toiminnan yhtenä tavoitteena on yrityksiä kiinnostavien pienhankintojen saaminen kevennetyn ilmoitus- ja kilpailutusvelvollisuuden sekä sähköisen asioinnin piiriin.

Hankinta-asiamies tuottaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa hankinnoista, niiden osapuolista ja kohteista. Luo menetelmät ja työvälineet, ylläpitää konsultointi- ja koulutuspalveluita hankintojen sujuvuuden varmistamiseksi.